Danas je uručen određeni broj košulja koji će u suradnji sa JU Centar za socijalni rad biti uručene licima u stanju potrebe. Kompanija Bontex Maglaj d.o.o. poznata je kao kompanija na koju se uvijek može računati kada su humanitarni događaji u pitanju i koja značajna sredstva izdvaja za pomoć osobama u potrebi. Tako je bilo i ovoga puta.